LA GANADERIA ECOLOGICA EXTENSIVA

La ramaderia ecològica, també coneguda com orgànica o biològica, és un sistema de producció animal que es basa en el respecte del medi ambient i el benestar animal. Aquest tipus de ramaderia està sotmès a normatives especifiques que per tal que els animals siguin criats en condicions natural i amb una alimentació de qualitat sense l’ús de productes químics, ni medicaments veterinaris sintètics

En la ramaderia ecològica s'utilitzen tècniques que promouen la biodiversitat i la conservació del sól i de l'aigua, com la rotació de les pastures, la utilització d'adobs orgànics i la implmentació de sistemes de regadiu eficients. A més a més es fomenta la utilització de races autòctones i la preservació de la diversitat genètica

El principal objectiu de la ramaderia ecològica es produïr aliments de gran qualitat, respectant els cicles naturals i minimitzant l'impacte ambiental. Aquest tipus de ramaderia també busca fomentar l'agricultura sostenible i la conservació dels recursos naturals, promovent una alimentació saludable i una producció responsable

Les explotacions extensives son una forma de producció ramadera que es caracteritza per utilitzar grans extensions de terreny per la cria dels animals, En aquest tipus d'explotacions, els animals s'alimenten principalment dels recursos naturals i ferratges, a més a més gaudeixen de la gran llibertat de moviment

La ramaderia extensiva es diferencia de la intensiva per no utilitzar tècniques que busquen maximitzar la producció ens espais reduïts, sinó que buscar aprofitar al màxim els recusos naturals disponibles. Això significa que les expotacions extensives acostumen a tenir una menor densitat d’animals per unitat de superficies, cosa que permet una major llibertat de moviment i un menor impacte embiental.

Les explotacions extensives acostumen a estar associades a la producció d’aliments de gran qualitat, ja que els animals s’alimenten de pastures naturals y farratges, fet que afavoreix a millorar el sabor i la textura de la carn i llet. A més a més, degut a que s’utilitza menys energia i es produeix menys contaminació, aquest tipus de ramaderia pot arribar a ser més sostenible des d’un punt de vista ambiental, com a contrapartida, poden arribar a ser menys eficients des d’un punt de vista econòmic degut a que requereixen molta més inversió en terreny i recursos naturals